Blog

Çoçuklarda parmak emme alışkanlığı 5 Kasım 2015 Perşembe

Çocukluk döneminde en yaygın görülen alışkanlık parmak emmedir. Üç aylıktan itibaren başlayabilir ve 2 yaşına kadar bebeğin emmek istemesi normal bir durum olarak kabul edilir. Her 8 çocuktan birinde (7-11 yaşları arası) devam eden parmak emme alışkanlığı görülmektedir ve özellikle kızlarda bu durum erkeklere oranla daha yaygındır. Emme alışkanlığı, daimi dişler sürmeye başlamadan önce bırakılmaktadır.

Emme alışkanlıkları 5 yaşından önce bırakılırsa, dişler çoğunlukla normal büyüme ile kendi kendine düzelebilir. Alışkanlık 5 yaşından sonra da devam ederse çocuk ilerde dişlerinin düzeltilebilmesi için ortodontik tedavi görmek zorunda kalabilir. Ancak alışkanlık tam anlamıyla önleninceye kadar tedaviye başlanmaz çünkü tedavinin başarısı bu durumda azalmaktadır. Alışkanlığı yenmek, çocuk bundan zevk aldığı sürece çok kolay olmamaktadır. Gece istem dışı gerçekleştirilen emmeden önce, çocuğun gündüzleri parmak emmesi bıraktırılmalıdır.

Yorumlar (0)
Diş çürüğü kişiden kişiye bulaşabilir mi? 2 Kasım 2015 Pazartesi

Yapılan çalışmalarda diş çürüğüne neden olan bakterilerin bebeklikten itibaren ağza yerleşebildikleri ve bunun kaynağının çoğunlukla bebeğe yakın temastaki kişilerin ( anne, baba, bakıcı, kardeş vs. ) olduğu gösterilmektedir. Ayrıca çeşitli yaş gruplarındaki okul arkadaşlarının birbirlerine bu bakterileri bulaştırabildiklerini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Aileden veya arkadaşlardan bulaşan çürük yapıcı bakteriler ağza yerleştikten sonra sayıları artarsa diş çürüğüne neden olabilirler. Bundan dolayı diş çürüğünün bulaşabilir bir hastalık olduğu ifade edilmektedir.

Yorumlar (0)
Estetik Diş Hekimliği 31 Ekim 2015 Cumartesi

Çürük dişler, aşınmış dişler, renkleşmiş dişler, şekil bozuklukları, küçük - kısa dişler, kırık dişler, aralıklı dişler, çapraşık dişler, kapanış bozukluğu, konum bozuklukları ve simetri bozuklukları gülüşümüzü önemli ölçüde etkileyebilir. Bu sorunların çözülmesi kişinin sağlıklı ve estetik dişlere kavuşmasını sağlar. Estetik tedavi uygulamaları Ortodontik tedavi, Beyazlatma, Kompozit dolgu uygulamaları, Porselen lamina, Zirkonyum, Lazer ile yapılan uygulamalar ve İmplant tedavilerini içerir.

Yorumlar (0)
Gebelikte dişeti hastalığı bebeği etkilermi? 31 Ekim 2015 Cumartesi

Gebelik sırasında bireyin tüm dokularında büyük hormonal ve fizyolojik değişiklikler meydana gelir. Bu hormonal değişikliklerden en önemlileri progesteron ve östrojen hormonlarının üretimindeki artıştır. Gebeliğin ikinci ayında başlayan bu değişiklikler, sekizinci aydan itibaren şiddetini kaybeder. Dişetindeki iltihabi cevap, budeğişimden etkilenmektedir. Dişetinde kanama, şişlik ve kırmızılık iltihabın belirtileridir. Dişetinde ve sıklıkla dişlerin aralarında dişeti büyümeleri görülebilmektedir. Dişetindeki iltihap, ağız bakımının yetersiz yapıldığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Anne adayları bu süreçte ağız bakımlarına çok daha fazla özen göstermelidirler. Tüm enfekiyonların gebelikte bir risk oluşturduğu bilinmektedir. Periodontal hastalığı olan gebe kadınların erken doğum ya da düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeğe sahip olma olasılıkları, sağlıklı gebelere göre daha fazladır. Anne adaylarının mümkünse gebelikten önce diş hekimine giderek kontrollerini yaptırmaları ve bu süreçte dikkat etmeleri gereken durumlar hakkkında bilgi edinmeleri, bebek ve kendi sağlıkları açısından çok önemlidir.

Yorumlar (0)