Zirkonyum Kuron ve Köprü

Dişlerimizi konuşurken, çiğnerken, gülerken sürekli kullanırız. Kaybedilen tek bir diş bile ağız sağlığı ve estetik görüntü için son derece önemlidir. Erken yaşlardaki diş kayıpları sonrasında, komşu dişler kayıp dişin bıraktığı boşluğa doğru hareket eder. Komşu dişlerin bu hareketi sonucunda kapanış bozuklukları ve dişeti problemleri ortaya çıkar. Ayrıca eksik dişin bulunduğu tarafta yeterince çiğneme yapılamamasından dolayı çeneyi açıp kapayan eklemlerde, zamanla bozulmalar görülebilir.
Zirkon Kuron; hasarlı bir dişi yeniden eski haline getirmek için yapılan protetik bir uygulamadır. Amacı dişi güzelleştirmek, sağlamlaştırmak ve korumaktır.
Porselen Köprü ise; bir veya birden fazla dişin kaybı durumunda, komşu dişlerden destek alınarak boşlukları doldurmak için uygulanan bir tedavi şeklidir.
Günümüzde ise, implant yapılamayan durumlarda tercih edilen bir tedavi seçeneği haline gelmiştir.

  • Yeterince diş desteğinin olmaması durumunda büyük bir dolguyu restore etmek için,
  • Zayıf dişlerin kırılmasını önlemek için,
  • İmplantlara üst yapı olarak,
  • Kırık, şekli bozuk veya renklenmiş dişleri kaplamak için,
  • Eksik diş boşluklarını köprü ile doldurmak için zirkon kuron yapılmaktadır.

Zirkonyum Kuronların görüntüsünü pek çok şey etkilese de en önemlisi ışığa verdikleri tepkidir. Doğal dişler ışığı geçirir. Bunun sonucu olarak da dişte derinlik ve canlılık ortaya çıkar. Metal desteksiz porselen veya zirkonyum kuronların ışık geçirme özelliklerinden dolayı derinlikleri ve canlılıkları daha fazladır. Doğal dişe en yakın görüntüyü verirler.

Kliniğimizde uygulanan zirkon kuron köprü materyalleri;

  • Cad/Cam zirkonyum destekli seramik veya zirkon kuron ve köprü
  • Cad/Cam metal destekli seramik veya zirkon kuron ve köprü
  • Emax
  • Empress