Gömük 20 Yaş Dişleri

Yirmi yaş dişleri, ağızda diş dizisinin en sonunda yer alan ve en geç çıkan dişlerdir. Genelde bu dişler 17-22 yaşlar arasında ağızda görülmeye başlarlar. Yirmi yaş dişlerinin pozisyonu, bulunduğu dokulara ve komşu dişlere zarar verip vermemesi durumuna göre dişin çekimine ya da ağızda kalmasına karar verilmelidir.

HER 20 YAŞ DİŞİ ÇEKİLMELİ MİDİR?
Ağızda tamamen sürmüş durumdaki  yirmi yaş dişlerinin,  rahatça temizlenebilir durumda ve üzerinde herhangibir derin çürük olmayanlarının çekilmelerine gerek yoktur. Ancak diş ipi veya diş fırçası ile rahatça temizlenemeyen, üzerlerinde tedavi edilemeyecek durumda çürüğü olanlar ve yanağa veya dile doğru sürüp kişinin istemsiz olarak yanağını, dilini ısırmasına yol açar durumda olan yirmi yaş dişlerinin çekilmeleri gerekmektedir.  

HER GÖMÜK 20 YAŞ DİŞİ ÇEKİLMELİ MİDİR?                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Kısmen Kısmen sürmüş olan yirmi yaş dişleri rahatça temizlenemedikleri için,  hem kendilerini hem de yanındaki ikinci büyük azı dişlerini  kolayca çürütebilmekte, ağızda kötü kokuya sebep olabilmektedirler. Tamamen kemik içinde kalıp süremeyen yirmi yaş dişleri ise hemen yanlarında bulunan ikinci büyük azı dişin köklerine yaslanarak o dişe zamanla zarar verebilmekte  veya kimi zaman etraflarında kist oluşturabilmektedirler. Bu tip dişlerin enfekte olup ağrıya ve apseye yol açanlarının hemen çekilmesi gerekirken, herhangibir sıkıntıya sebep olmayanları kontrol altında tutulmalıdırlar. Bir yirmi yaş dişinin sadece gömülü pozisyonda olması, çekilmesi gerektiği anlamına gelmemektedir.

GÖMÜK DİŞLERİN ÇEKİMİ SONRASINDA


  • Çekim sonrası kanamayı durdurmak için yarım saat süre ile tampon ısırtılır ve sık sık tükürülmez.
  • 24 saat süre ile sıcak yiyecek ve içecekler, alkol ve özellikle sigara kullanılmamasına özen gösterilmelidir.
  • Eğer cerrahi bir çekim veya zor bir çekim yapıldı ise, çekim yapılan bölgeye 24 saat süre ile dışarıdan 5'er dakikalık aralıklarla buz uygulanmalıdır.
  • Operasyon sonrasında o bölgeye dikiş atıldı ise 1 hafta sonra dikiş alınmalıdır.
  • Çekim sonrasındaki gece yüksekçe bir yastıkta yatılmalı ve aspirin gibi kanamayı artırıcı ilaçlar kullanılmamalıdır.
  • Operasyonu takip eden 1-3 gün ağrı kesici alabilirsiniz. Hissedeceğiniz ağrı, ağrı kesici ile rahatlıkla geçebilecek kadardır.
  • İlk birkaç gün operasyon bölgesinde ufak şişlik ve ağız açmada kısıtlılık yaşayabilirsiniz. Bu dişin pozisyonuna bağlı olarak değişir, her zaman oluşmayabilir.
  • İlk birkaç gün yumuşak şeyler yemeniz önerilir.
  • O bölgeyi temiz tutmak için antibakteriyel gargara kullanmanız tavsiye edilir.